Kırmızı Kod Ekibi
23 Haziran 2023

Bahiddin BOZOĞLAN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Şecaattin ERDOĞAN

Teknisyen

Deniz KARAGEDİK

Acil Durum ve Afet Yön. Bir. Sor.

Özcan DİBEK

Elektrik Teknikeri

Harun ATAMAN

Güvenlik Görevlisi