Hasta Güvenliği Komitesi
23 Haziran 2023 

Adı-Soyadı

Ünvanı

Görevi

Dt. Halil İbrahim SAĞASLAN

Başhekim

Komite Başkanı

Bahiddin BOZOĞLAN

İdari Mali İşler Müdürü

Üye

Hüseyin Kemal AKPINAR

Sorumlu Hekim

Üye

Gülçin SEZGİN 

Kalite ve VerimlilikYön. Dir.

Üye

Özge SABAN

Eğitim Yön. ve Enf. Ön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Tuna Tamer

Beyaz Kod Sor.

Üye

Savaş ŞENTÜRK

Otelcilik ve Atık Yön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Pınar GÜNDÜZ

Protez. Lab. Hiz. Böl. Kal. Sor.

Üye

Mesut ŞAHİN

Radyoloji Böl. Kal. Sor.

Üye

Seyfettin BAĞCI

Bilgi Yön. Sis. Böl. Kal. Sor.

Üye

Şecaattin ERDOĞAN

Tesis Yön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Selçuk ÖZÇELİK

İlaç Yön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Cihangir KISA

Arşiv Bir. Sor.

Üye