Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
20 Haziran 2023 

Adı-Soyadı

Ünvanı

Görevi

Dt. Halil İbrahim SAĞASLAN

Başhekim

Komisyon Başkanı

Bahiddin BOZOĞLAN

İdari Mali İşler Müdürü

Üye

Hüseyin Kemal AKPINARSorumlu Hekim

Üye

Gülçin SEZGİN

Kalite ve VerimlilikYön. Dir.

Üye

Özge SABAN

Eğitim Yön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Savaş ŞENTÜRK

Otelcilik ve Atık Yön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Pınar GÜNDÜZ

Protez. Lab. Hiz. Böl. Kal. Sor.

Üye

Mesut ŞAHİN

Radyoloji Böl. Kal. Sor.

Üye

Tuna TAMER

Beyaz Kod . Sorumlusu

Üye

Özge SABAN

Enf. Ön. Böl. Kal. Sor.

Üye

Şecaattin ERDOĞAN

Tesis Yön. Böl. Kal. Sor.

Üye